PHARAOH HOTEL

  • Địa điểm: 25 LÝ THÁNH TÔNG , TP ĐÀ NẴNG
  • Thời gian thi công: 6 THÁNG

Dự án khác

  • Địa điểm: TP ĐÀ NẴNG
  • Địa điểm : Đường Hồ Nghinh - Quận Sơn Trà - TP. Đà Nẵng
  • Địa điểm: Lô 33-34 Nguyễn Văn Thoại- P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng
  • Địa điểm: TP ĐÀ NẴNG